Nacionālā konference

2019.gada 12.februārī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā Jūrmalā, Slokas ielā 61, notiks programmas Erasmus + projekta “SUCCESS4ALL – Uzņēmējdarbības prasmju E-kurss iekļaujošai izglītībai” (pr.nr. 2016-1-FR01-KA203-024269) noslēguma konference. Konferences programma paredz iepazīstināt ar projekta laikā izstrādāto apmācību e-kursu, lai topošie uzņēmēji un interesenti varētu apgūt komercdarbībai nepieciešamās pamatzināšanas; sociālās uzņēmēdarbības niansēm; uzņēmēja pieredzi un citiem, ar invaliditāti un uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.
Projektu SUCCESS4ALL īstenoja astoņi partneri - Parīzes Biznesa skola (projekta vadītāji) un Union Professionnelle des Travailleurs Independants Handicapes no Francijas, biedrība “Eurofortis” un apvienība “Apeirons” no Latvijas, Center for Reasearch and Analysis, Europroject Ltd., South-West University Neofit Rilski un Center for Independent Living Association no Bulgārijas. Informācija par projektu un partneriem ir pieejama projekta mājaslapā: http://success4allstudents.eu
Aicinām piedalīties interesantā un aizraujoša pasākumā, kas ieved uzņēmējdarbības pasaulē!
Dalībai konferencē var pieteikties šeit: https://goo.gl/forms/9YD4recTGwBTZxOn2
Konferences afiša pieejama šeit.