Success4all project home page

Success4All tiešsaistes kursa platforma 4 valodās
(angļu, franču, bulgāru, latviešu) :

Success4All platforma tiek finansēta Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta ietvaros. Šī platforma piedāvā veicināt izpratni un atbalstīt uzņēmējdarbību Eiropā. Tās mērķis ir nodrošināt tiešsaistē pieejamu mācību saturu, kas pieejams visiem neatkarīgi no apmācības līmeņa. Turklāt, ar dažādu rīku palīdzību, platforma ir padarīta pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Ja jums ir ideja par uzņēmējdarbības uzsākšanu, ja meklējat jaunas uzņēmējdarbības iespējas vai vēlaties
veidot uzņēmējdarbības karjeru, nevilcinieties pievienoties šai platformai un piedalīties kursā tiešsaistē.

E-kurss

 

Informācija par projektu

Projekta apraksts

Projekta veidošanā piedalās vairāki partneri no Francijas, Bulgārijas un Latvijas. Šis projekts ir sadarbība starp pasniedzējiem, atbalsta sniedzējiem un asociācijām, kuras atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Tieši šī sinerģija starp iesaistītajām pusēm ir tā, kas ļauj veidot projektu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt visaptverošas zināšanas, informāciju un prasmes, kuras nepieciešamas topošajiem uzņēmējiem. 
 
Uzņēmējdarbība spēj piedāvāt profesionālu integrāciju, personīgu attīstību un pievienotās vērtības radīšanu, tādēļ ir būtiski, ka vairākas iesaistītās puses strādā kopā, lai nodrošinātu nepieciešamo šādas izaugsmes iespējamībai.
 
Success4All projekts ir izglītības projekts, kas ir daļa no interaktīva un iekļaujoša mācību procesa. Interaktīvā pieredze tiešsaistes kursu noteikšanā būtībā ietver piemēru, prakses un videoklipu izmantošanu. Projekts ir aprakstīts kā iekļaujošs, jo tā mērķis ir nodrošināt piekļuvi dažādām auditorijām. Tādēļ atšķirīgo nodaļu saturs ir veidots, lai apmierinātu topošo uzņēmēju un vadītāju vajadzības, neatkarīgi no viņu apmācības līmeņa, apmācības veida vai iepriekšējās profesionālās pieredzes.
 
Kursa apgūšana tiešsaistē ļauj tā dalībniekam informāciju apgūt sev vēlamā gaitā un balstoties pēc individuālām vajadzībām. Platforma dod jums iespēju testēt jūsu ideju, to pilnveidot, pielāgot un galu galā - padarīt par realitāti. Kursa satura mērķis ir sniegt jums aktuālu informāciju par uzņēmējdarbību, tās veidiem, sniegt atbildes uz jautājumiem, kuri jums, iespējams, jau ir radušies, kā arī nodrošināt informāciju par institūcijām un atbalsta iestādēm, un veidiem, kuri var palīdzēt jums un jūsu projektam.
 

E-kurss

E-mācību izmantošana kļūst arvien aktuālāka prakse pat augstākajā izglītībā. Šādu kursu pieejamība sekmē zināšanu izplatīšanu un popularizēšanu lielākā mērogā. Izglītības saturs apvieno gan teorētiskās zināšanas, gan interaktīvus veidus, kā iegūt šīs zināšanas - video, dažādu mediju saturs, kā arī iegūto zināšanu pielietošanu praksē. Success4All platformā tiek dota iespēja apmainīties ar informāciju arī ar citiem platformas lietotājiem, piedāvājot savas zināšanas un prasmes, vai vienkārši daloties ar pieredzi. Kursa saturs tiek organizēts četros moduļos, kuri aplūko uzņēmējdarbības procesu. Uzņēmējdarbību iemācās darot, taču, lai darītu, ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kas padarīs jūsu projektu veiksmīgu. 

Reģistrējies tiešsaistes kursam, iegūsti piekļuvi dažādām funkcijām un pastāsti par to citiem!

Pievienojies E-kursam

Projekta partneri:

Projektu "Success4All" izstrādā 8 organizācijas no 3 Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas, nodrošinot nepieciešamo pieredzi un zināšanas projekta aktivitāšu un rezultātu izstrādē.

ImpressionGrande Ecole vadības skola (PSB)

PSB ir «Grande Ecole» vadības skola, kas ir daļa no ESG grupas - septiņu Parīzes uzņēmējdarbības skolu tīkla, kas specializējies uzņēmējdarbības, vadības un uzņēmējdarbības izglītībā. Tā ir vienīgā Parīzes skola, kas piedāvā pilnu pasaules klases starptautiski akreditētu programmu klāstu biznesa vadībā un vadībzinībā. Studijas notiek angļu valodā.

PSB Website


PrintBiedrība Eurofortis (BEFO)

Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija, kas darbojas ar mērķi sekmēt Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču attīstību.

BEFO website


cra2Pētījumu un analīzes centrs (CRA)

CRA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura specializējas izglītības un zinātnes iespēju un ietekmes uz sabiedrību un ekonomikas attīstību analīzē. CRA uztur kontaktus ar valsts un ārvalstu universitātēm, pētniecības centriem un izglītības, zinātnes un inovācijas jomas organizācijām.

CRA Website


europrojectEuroproject Ltd. (EP)

Europroject ir franču un bulgāru konsultācijas pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas inovatīvu plaša mēroga RTD sadarbības projektu izveidē un īstenošanā MVU, universitātēs un pētniecības centros visās ES dalībvalstīs. Uzņēmumam ir arī pieredze mācību, IT atbalsta, metožu, pētījumu, rīku un novērtējumu izstrādē.

EP Website


swu-logo2Dienvidrietumu universitāte “Neofit Rilski” (SWU)

SWU «Neofit Rilski» (Blagoevgrada, Bulgārija) piedāvā 67 bakalaura, 86 maģistra un 43 doktora studiju programmas. 2006. gadā tika izveidota e-mācību laboratorija, lai nodrošinātu jaukto mācību kursu īstenošanu. Papildus īpašs centrs studentiem ar īpašām vajadzībām nodrošināja specializētu atbalstu gan studentiem, gan pasniedzējiem.

SWU Website


H'up entrepreneurs

H'up entrepreneurs ir asociācija, kas pārstāv pašnodarbinātu personu ar invaliditāti intereses un atvieglo pieeju uzņēmējdarbībai. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija Francijā, kura apvieno uzņēmējdarbību un invaliditāti. Organizācijas sastāvā pašlaik ir 300 dalībnieku, no kuriem 100 tiek apmācīti, izmantojot apmācības, ad-hoc apmācības programmas un darbseminārus.

h'up Website


apeirona_2Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”

“APEIRONS” ir nevalstiska organizācijas, kuras mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Organizācija dibināta 1997. gadā un šobrīd cenšas būt par visu Latvijā esošo organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti apvienojošo organizāciju. Tā darbojas cilvēktiesību, pieejamības, nodarbinātības, iekļaušanas un integrācijas jomā.

APEIRONS Website


cil-logoPatstāvīgas dzīvošanas centru asociācija (CIL)

CIL ir bulgāru nevalstiskā bezpeļņas cilvēku ar invaliditāti asociācija. Tā cenšas panākt izmaiņas valdības politikā attiecībā uz invaliditāti kopš 1995. gada, aktīvi popularizējot pastāvīgas dzīvošanas vērtības un invaliditātes sociālā modeļa piemērošanu.

CIL Website

Resursi

Success4All projekta ietvaros, balstoties datu ievākšanā un analīzē, ir izveidoti un radīti vairāki dokumenti. Šie dokumenti kalpo kā rokasgrāmatas iekļaujošu tiešsaistes platformu izveidē un ir brīvi pieejami zemāk.

Jaunumi

Sazinies ar mums

A contact us webform for sending a message to Success4all administrator below