Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование вече е готов

Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование, който е интелектуален резултат III [IntellectualOutput III] е готов на Английски, ФренскиЛатвийски и Български. Споделяйте го свободно и ни уведомете за практика, на която сте попаднали и искате да споделите с нас.