Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове вече е готово

Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове, което е интелектуален резултат I ) е готово на Английски, Френски , Латвийски и Български, като всяка версия се отваря в отделен прозорец. Споделяйте го свободно във Вашата организация и Вашата общност.