Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование, който е интелектуален резултат III [IntellectualOutput III] е готов на Английски, ФренскиЛатвийски и Български. Споделяйте го свободно и ни уведомете за практика, на която сте попаднали и искате да споделите с нас.

Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове, което е интелектуален резултат I ) е готово на Английски, Френски , Латвийски и Български, като всяка версия се отваря в отделен прозорец. Споделяйте го свободно във Вашата организация и Вашата общност.