Уважаеми колеги и партньори,
В края на месец февруари тази година приключва проектът „Успех за всeки” (Success4All). По време на изпълнението му, се обръщахме към Вас ...continue reading "Събитие за споделяне на резутатите от проекта"

Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование, който е интелектуален резултат III [IntellectualOutput III] е готов на Английски, ФренскиЛатвийски и Български. Споделяйте го свободно и ни уведомете за практика, на която сте попаднали и искате да споделите с нас.

Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове, което е интелектуален резултат I ) е готово на Английски, Френски , Латвийски и Български, като всяка версия се отваря в отделен прозорец. Споделяйте го свободно във Вашата организация и Вашата общност.

Six multiplier events in France, Bulgaria and Latvia will be organised during the project envisaged. 405 participants in total (students from universities, professors on entrepreneurship education, representatives of disabled working people, and students with disabilities):

  • 3 Information days in France, Latvia and Bulgaria will be carried out at the beginning of the Demonstration phase (M21) with 60 participants each;
  • 3 National conference on “SUCCESS4ALL Students through Entrepreneurship” with 75 participants each in France, Latvia and Bulgaria will be organized.

Watch this space for more information.