Success4all project home page

“Успех за всеки” е платформа за онлайн обучение на 4 езика (английски, френски, български и латвийски):

Платформата “Успех за всеки” се финансира от Европейския съюз като част от схемите Еразъм+. Тази платформа има глобални цели за повишаване на осведомеността и подкрепа на предприемачеството в Европа. Тя се стреми да осигури образователно съдържание онлайн, достъпно за всeки, независимо от нивото на обучение. В допълнение, платформата е достъпна за хора с увреждания. Налични са функции, които правят обучението лесно за всеки. Ако имате идея за започване на бизнес, ако търсите нови бизнес възможности или искате да изградите предприемаческа кариера, не се колебайте да се присъедините към тази платформа и да минете обучението онлайн.

Курс

 

Проект

Накратко

Проектът се изпълнява от различни партньори от Франция, България и Латвия. Сътрудничеството с учители, професионалисти и асоциации за подпомагане на хора с увреждания е в основата на проекта. Синергиите между различните партньори осигуряват всеобхватен подход, насочен към осигуряване на знания, информация и умения, необходими на бъдещите предприемачи. Тъй като предприемачеството е основен въпрос, представляващ лост за професионална интеграция, личностно развитие и създаване на стойност, е важно участниците да работят заедно, за да осигурят необходимите средства за успеха на всеки.
Проектът „Успех за всеки” е образователен проект, който е част от интерактивен и приобщаващ процес на учене. Интерактивното обучение заложено в настройките на онлайн курса включва основно примери, упражнения и видеоклипове. Проектът е описан като включващ, защото има за цел да осигури достъп до обучение за различни видове аудитории. Така, съдържанието на различните глави е изградено, за да отговори на нуждите на създателите на проекти, независимо от нивото на тяхното обучение, вида на обучението или предишна кариера.
Минаването на курса онлайн ви позволява да се обучавате със свое собствено темпо и според вашите нужди. Платформата ви дава възможност да изпробвате вашата идея по време на ключовите етапи на предприемаческия процес, да я прецизирате, да я коригирате и да я превърнете в реалност.
Съдържанието на курса има за цел да ви предостави съответната информация за предприемаческия подход, въпросите, които трябва да си зададете, стъпките, които трябва да предприемете, както и институциите / администрациите / асоциациите, които могат да ви помогнат и да ви съпровождат във вашето начинание.

Електронно обучение

Използването на електронно обучение става все по-разпространено дори и в програмите за придобиване на образователна степен. Достъпността на онлайн курсове е средство за разпространение и споделяне на знания в голям мащаб. Образователното съдържание съчетава както теоретични знания, взаимодействие чрез използването на обяснителни видеоклипове и връзки към други медии, така и самото обучение.
 В „Успех за всеки” има и дискусионна зона, посредством която общността на потребителите си взаимодейства, независимо дали става дума за вашия проект, или за друг, който да ви предложи умения или да сподели опит и знания.

Съдържанието на курса е организирано в 4 модула, следвайки стъпките на предприемаческия процес и структура, която ви помага във вашето обучение. Предприемачеството се научава чрез правене, но са необходими някои знания и умения, които да помогнат за успеха на вашия проект.

Запиши се на курс

Партньори:

Проектът SUCCESS4ALL се изпълнява от 8 партньора от 3 различни държави-членки на ЕС (Франция, Латвия, България) с допълващи се профили за осигуряване на необходимия експертен опит за изпълнение на всички дейности по проекта.

ImpressionPSB Paris School of Business (PSB) Парижко бизнес училище

PSB е висше училище за бизнес управление, част от „Groupe ESG”, мрежа от седем училища в Париж, специализирани в управленско и предприемаческо бизнес образование. То е единственото училище в Париж, което предлага пълна гама от световно признати международни програми (Бакалавър по бизнес науки (BBA), Магистър на науките (MSc), Магистър по бизнес администрация (MBA), Доктор по бизнес администрация (DBA) и образование за ръководители, преподавано изцяло на английски език.

PSB Website


PrintBiedrība Eurofortis" (BEFO)

BEFO е мултикултурна неправителствена организация от Латвия, която има за цел да улесни непрекъснатото обучение в училища, предприятия и сред обществото и да подкрепя развитието на различни компетенции, както и лични и професионални умения.

BEFO website


cra2Center for Research and Analysis (CRA) Център за изследвания и анализи (ЦИА)

ЦИА е българска неправителствена организация с нестопанска цел с опит в анализа на перспективите и въздействието на образованието и науката върху обществото и върху икономическото развитие. ЦИА поддържа контакти с национални и международни университети, изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите.
CRA Website


europrojectEuroproject Ltd. (EP)

Европроект е френско-българска консултантска фирма, специализирана в създаването и управлението на иновативни, съвместни и големи мащабни проекти за научноизследователска и развойна дейност за МСП, университети и изследователски центрове във всички държави-членки на ЕС. Компанията има опит и в разработването на обучения, ИТ поддръжка, методологии, проучвания, инструменти и оценки.
EP Website


swu-logo2South-West University Neofit Rilski (SWU) Югозападен университет „Неофит Рилски“

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, предлага 67 бакалавърски, 86 магистърски и 43 докторантски програми. През 2006 г. е създадена Лаборатория за електронно обучение, която съчетава смесено обучение. Освен това, Специализиран център за студенти със специални нужди осигурява подкрепа както за студенти, така и за служители.

SWU Website


H'up entrepreneurs

Френският профсъюз на предприемачите с увреждания (накратко H’up) е организация с нестопанска цел. От 2008 година помага на своите членове за успешна реализация на техните начинания чрез мрежа от 1800 експерти доброволци. Той също така съдейства на ръководители на компании, които са придобили някакво увреждане през живота си.

h'up Website


apeirona_2Организация на хората с увреждания и техните приятели APEIRONS

APEIRONS е неправителствена организация, която цели пълно интегриране на хората с увреждания в обществото. Създадена през 1997 г., тя понастоящем е организация-чадър за организации на хора с увреждания в Латвия и работи в областта на правата на човека, достъпността, заетостта, приобщаването и интеграцията в преподаването, и социалните услуги за деца.

APEIRONS Website


cil-logoCenter for Independent Living Association (CIL) Център за независим живот

ЦНЖ е българска неправителствена асоциация с нестопанска цел на хора с увреждания. Тя работи за промяна в правителствената политика за хората с увреждания от 1995 г. насам, чрез активно популяризиране на ценностите на независимия начин на живот и прилагането на социалния модел на уврежданията.

CIL Website

Ресурси

Ресурси

Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование, който е интелектуален резултат III [IntellectualOutput III] е готов на Английски, ФренскиЛатвийски и Български. Споделяйте го свободно и ни уведомете за практика, на която сте попаднали и искате да споделите с нас.

Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове, което е интелектуален резултат I ) е готово на Английски, Френски , Латвийски и Български, като всяка версия се отваря в отделен прозорец. Споделяйте го свободно във Вашата организация и Вашата общност.

Новини

Уважаеми колеги и партньори,
В края на месец февруари тази година приключва проектът „Успех за всeки” (Success4All). По време на изпълнението му, се обръщахме към Вас ...continue reading "Събитие за споделяне на резутатите от проекта"

Връзка с нас

A contact us webform for sending a message to Success4all administrator below