Success4all project home page

Par ko ir projekts:

"Success4All" projekta ietvaros tiks izstrādāts kvalitatīvs, brīvi pieejams uzņēmējdarbības e-kurss, kas būs pilnībā pielāgots studentiem ar īpašām vajadzībām, uzsvaru liekot uz dzirdes, redzes kā arī mācīšanās traucējumiem, piemēram, disleksiju.

E-kurss

 

Informācija par projektu

Projekta apraksts

25% Eiropas Savienības iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem ir konstatēta kāda veida invaliditāte. Tā ietekmē daudzus sociālekonomiskus procesus, tostarp dalību darba tirgū un izglītību, tās pieejamību. Viena no jomām, kur nepieciešams pielikt īpašas pūles, ir izglītības veidošana un izglītībā esošo zināšanu apgūšana, kur cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir vērojamas ierobežotas iespējas. Arvien aktuālāka kļūst pāreja uz iekļaujošu izglītību, kur tiek atzīta individuāla pieeja un virzīšanās uz konkrētu mērķi. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un e-kursu pielietošana ir būtiski instrumenti, lai veidotu integrējošu izglītību, šāda pieeja ir saskaņā ar Lisabonas stratēģijas mērķi – auglīgas mūžizglītības kultūras attīstīšanu.
Pamatojoties uz trīskāršu uzņēmējdarbības, integrējošo pieeju un IKT atbalstītas izglītības saikni, radās “Success4All” projekta ideja. Projekta SUCCESS4ALL mērķis ir izstrādāt un demonstrēt e-mācību platformu, kas nodrošina Eiropas studentiem uzņēmējdarbības prasmju apmācību, īpašu uzmanību vēršot uz studentiem ar īpašām vajadzībām, piedāvājot tiem iekļaujošas izglītības pieeju.
Projekta galvenā mērķa grupa ir studenti un jaunieši ar vai bez īpašām vajadzībām, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt ar to saistītas zināšanas un prasmes.

 

E-kurss

Vai Tu esi students, uzņēmējs, izglītības pārstāvis, NVO vai asociācija, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti? Vai varbūt Tevi vienkārši māc ziņkāre par uzņēmējdarbību un tās uzsākšanu?

Ja jā - reģistrējies mūsu veidotajam e-kursam un esi pirmais, kurš saņem piekļuvi!

Pievienojies E-kursam

Projekta partneri:

Projektu "Success4All" izstrādā 8 organizācijas no 3 Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas, nodrošinot nepieciešamo pieredzi un zināšanas projekta aktivitāšu un rezultātu izstrādē.

ImpressionGrande Ecole vadības skola (PSB)

PSB ir «Grande Ecole» vadības skola, kas ir daļa no ESG grupas - septiņu Parīzes uzņēmējdarbības skolu tīkla, kas specializējies uzņēmējdarbības, vadības un uzņēmējdarbības izglītībā. Tā ir vienīgā Parīzes skola, kas piedāvā pilnu pasaules klases starptautiski akreditētu programmu klāstu biznesa vadībā un vadībzinībā. Studijas notiek angļu valodā.

PSB Website


PrintBiedrība Eurofortis (BEFO)

Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija, kas darbojas ar mērķi sekmēt Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču attīstību.

BEFO website


cra2Pētījumu un analīzes centrs (CRA)

CRA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura specializējas izglītības un zinātnes iespēju un ietekmes uz sabiedrību un ekonomikas attīstību analīzē. CRA uztur kontaktus ar valsts un ārvalstu universitātēm, pētniecības centriem un izglītības, zinātnes un inovācijas jomas organizācijām.

CRA Website


europrojectEuroproject Ltd. (EP)

Europroject ir franču un bulgāru konsultācijas pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas inovatīvu plaša mēroga RTD sadarbības projektu izveidē un īstenošanā MVU, universitātēs un pētniecības centros visās ES dalībvalstīs. Uzņēmumam ir arī pieredze mācību, IT atbalsta, metožu, pētījumu, rīku un novērtējumu izstrādē.

EP Website


swu-logo2Dienvidrietumu universitāte “Neofit Rilski” (SWU)

SWU «Neofit Rilski» (Blagoevgrada, Bulgārija) piedāvā 67 bakalaura, 86 maģistra un 43 doktora studiju programmas. 2006. gadā tika izveidota e-mācību laboratorija, lai nodrošinātu jaukto mācību kursu īstenošanu. Papildus īpašs centrs studentiem ar īpašām vajadzībām nodrošināja specializētu atbalstu gan studentiem, gan pasniedzējiem.

SWU Website


H'up entrepreneurs

H'up entrepreneurs ir asociācija, kas pārstāv pašnodarbinātu personu ar invaliditāti intereses un atvieglo pieeju uzņēmējdarbībai. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija Francijā, kura apvieno uzņēmējdarbību un invaliditāti. Organizācijas sastāvā pašlaik ir 300 dalībnieku, no kuriem 100 tiek apmācīti, izmantojot apmācības, ad-hoc apmācības programmas un darbseminārus.

h'up Website


apeirona_2Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”

“APEIRONS” ir nevalstiska organizācijas, kuras mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Organizācija dibināta 1997. gadā un šobrīd cenšas būt par visu Latvijā esošo organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti apvienojošo organizāciju. Tā darbojas cilvēktiesību, pieejamības, nodarbinātības, iekļaušanas un integrācijas jomā.

APEIRONS Website


cil-logoPatstāvīgas dzīvošanas centru asociācija (CIL)

CIL ir bulgāru nevalstiskā bezpeļņas cilvēku ar invaliditāti asociācija. Tā cenšas panākt izmaiņas valdības politikā attiecībā uz invaliditāti kopš 1995. gada, aktīvi popularizējot pastāvīgas dzīvošanas vērtības un invaliditātes sociālā modeļa piemērošanu.

CIL Website

Resourceslatvi

Resourceslatvi

Jaunumi

Sazinies ar mums

A contact us webform for sending a message to Success4all administrator below